Advise

Poradenská činnost navazuje na ostatní činnosti prováděné naší agenturou. V závislosti na rozsahu a zaměření provedené analýzy identifikujeme oblasti, v nichž je třeba provést zlepšení a formulujeme doporučení k odstranění či eliminaci negativních zjištění. Cílem je optimálně motivovat zaměstnance k tomu, aby podávali co nejvyšší a nejkvalitnější výkon, zvýšit výkonnost v oblastech, které byly odhaleny jako neuspokojivé, najít pro zaměstnance správnou motivaci a podpořit prodej. Na poradenskou činnost navazuje činnost školící, směřující přesně do nejzranitelnějších oblastí.

© 2011 SMART AGENCY
Mystery shopping Training Advise Report Survey