Mystery shopping

Mystery shopping je celosvětově využívaná metoda zaměřená na zjištění úrovně zákaznického servisu pomocí fiktivních zákazníků, tzv. mystery shopperů. Ti sledují úroveň prostředí, obchodní a komunikační schopnosti personálu. Díky tomu zjistíte, jak se chovají zaměstnanci v době vaší nepřítomnosti a bez vědomí, že jsou kontrolováni. Můžete se tak dozvědět, jak doopravdy probíhá jejich jednání se zákazníky, zda dodržují správné standardy a postupy, jaký vytváří dojem na zákazníka a jaká je kvalita jimi předávaných informací. V závislosti na vašich potřebách můžeme mystery shopping zacílit na dílčí části celého nákupního procesu nebo navrhnout kombinaci více metod a přístupů.

Mystery calling je obdobou mystery shoppingu, týká se však kontroly dodržování standardů při telefonní komunikaci.

© 2011 SMART AGENCY
Mystery shopping Training Advise Report Survey