Report

Závěrečná hodnotící zpráva neboli report, shrnuje výsledky vámi zadané analýzy. Jejím cílem je zhodnotit výkon Vašich zaměstnanců za sledované období, vymezit rozdíly ve vnímání kvality výkonu mezi nimi a naším hodnotitelem a v neposlední řadě personálu znovu připomenout, jaké jsou na něj kladeny požadavky, co se týče jeho výkonu a pracovního chování.

Hodnocení pracovní výkonnosti pro vás bude skutečným přínosem pouze tehdy, povede-li k odstranění chyb a nedostatků v pracovním chování a bude-li stimulovat rozvoj vašeho zaměstnaneckého potenciálu. Součástí našeho reportu jsou proto i konkrétní doporučení ke zlepšení stávající situace, případně stanovení cílů pro další vzdělávání. Na základě našeho reportu můžete vytvořit podklady pro odměňování zaměstnanců.

© 2011 SMART AGENCY
Mystery shopping Training Advise Report Survey