Survey

Dotazování zákazníků – představuje doplňkový nástroj k mystery shoppingu, na rozdíl od něj však poskytuje informace o vjemech skutečných zákazníků. Způsob, jakým vnímají poskytované služby, je výslednicí komplexního posouzení ceny, výhodnosti koupě, skutečné hodnoty a kvality servisu. Kombinace obou postupů překonává omezení každé metody jednotlivě a vytváří úplný obraz o analyzované společnosti.

Analýza konkurence – představuje efektivní nástroj pro společnosti nacházející se v silně konkurenčním prostředí. Spočívá v sestavení přehledu veškeré konkurence na trhu, průzkumu jejich chování, a to buď v podobě komplexní studie, nebo se zaměřením na klientem vybrané, preferované oblasti (cenové, necenové formy apod.).

© 2011 SMART AGENCY
Mystery shopping Training Advise Report Survey