Training

Školení představuje závěrečnou fázi celého procesu, zaměstnancům je poskytována zpětná vazba o jejich pracovním výkonu a jsou rozpracovány plány rozvoje, které mohou mít individuální charakter nebo jsou realizovány hromadně pro celé pracovní týmy. Velmi důležitý je časový harmonogram celého projektu, neboť následná školení a rozvojové programy by měly probíhat mimo nejvyšší sezónu. Vytvoření funkčního cyklu: hodnocení – zpětná vazba – rozvoj, vzdělávání – a opět hodnocení je podmínkou efektivní aplikace celého procesu.

© 2011 SMART AGENCY
Mystery shopping Training Advise Report Survey